• Külön megállapodás nélkül a meghatározott szállítási határidők minden esetben csak jelzés értékűek. A vásárló az iránymutató határidő túllépése esetén sem követelheti a szerződés érvénytelenítését, kártérítés fizetését, és nem élhet egyéb más követeléssel sem.
  • A szállítás teljesítése után mindennemű kockázat a vásárlót terhel, akkor is, ha az ellenérték kifizetése még nem történt meg. A termékek átvétele és elfogadása a gyártó üzleteiben történik. A termékek további szállítása minden esetben a felhasználó felelősségét képezi, függetlenül a szállítás módjától. A vásárló termékkel kapcsolatos felelősségeit nem befolyásolja az a tény, hogy a forgalmazó a szállított termékek tulajdonjogát mindaddig birtokolja, amíg a termék ellenértékének kifizetése – ahol releváns, ott a kamatokkal és költségekkel együtt – teljesen ki nem lett fizetve.
  • Az árajánlatok minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűek. A megrendelések nem járnak kötöttséggel és nem érvényesek addig, amíg a vállalat egy arra felhatalmazott képviselője által elfogadásra nem kerültek.
  • Olyan esetekben, mikor a termék a forgalmazó raktárából kerül eladásra, a forgalmazó nem tehető felelőssé semmilyen látható sérülésért miután a vásárló már átvette és elfogadta a terméket. Ha a termék a vásárlóhoz kerül kiszállításra, akkor a vásárlónak a szállítást követő 48 órán belül jeleznie kell a szállító felé az esetleges sérüléseket. A vásárló ezen határidőn belül írásban köteles tájékoztatást küldeni a forgalmazónak, melyben tájékoztatásban részletesen és áttekinthető módon összegzi a sérüléseket. Ezen látható sérülések esetén a forgalmazó egyedül csak a termék cseréjére kötelezhető, költségtérítésre és egyéb anyagi kompenzációra követelés nem formálható.
  • Mindennemű rejtett sérülésről a szállítást követő 14 napon belül értesíteni kell a forgalmazót, de alapértelmezésben vásárlói követelésnek alapja ilyen esetekben sincs. A rejtett sérülésekkel kapcsolatos jogi követeléseket a szállítást követően 3 hónapon belül kell benyújtani, ám a jogtalan követelés bírságot vonhat maga után.
  • A forgalmazó nem vonható felelősségre csekély gyártási hibák miatt. A szándékosságot feltételező eseteken kívül a forgalmazó csak a szállítási költségek és a közvetlen veszteségek megtérítésére kötelezhető. Közvetett veszteségekkel kapcsolatos követeléssel nem lehet élni.
  • Számláink készpénzzel Oevel/Westerlo városokban egyenlíthetők ki. Ha a vásárló nem tudja kielégíteni a fizetési feltételeket, akkor a forgalmazó külön értesítés nélkül felfüggesztheti a szállításokat, és visszautasíthatja az újabb rendeléseket. Ha a vásárló nem tudja határidőre kielégíteni fizetési kötelezettségeit, akkor külön értesítés nélkül alapértelmezésben évi 10%-os büntetőkamat számítható fel. Ha a vásárló késedelme meghaladja az egy hónapot, akkor külön értesítés nélkül alapértelmezésben a teljes ár 10%-át jelentő kiegészítő büntetőkamat számítható fel, melynek minimális értéke 65 €. A fizetési kötelezettség egy részének teljesítése után is esedékes marad a büntetőkamat felszámolása. Ha a vásárló viszonteladó, akkor zálogként köteles a forgalmazónak átadni a jogot a még ki nem fizetett termékekre vonatkozó és azok eladásból származó követeléseire.
  • Ha vásárló visszautasítja a rendelést, érvényteleníti a szerződést vagy a szerződés a vásárló hibájából nem teljesíthető, akkor a vásárló a szerződés teljes összegének 25%-át köteles kompenzációként kifizetni.
  • Ha a forgalmazó és a vásárló számláin lévő kikötései nem egyeznek, akkor az itt lefektetett kikötések tekintendők érvényesnek.
  • Ezen feltételek érvénytelensége nem jelenti sem az egyéb kikötések, sem a teljes szerződés érvénytelenségét.
  • A szerződésből esetlegesen következő vitás esetekre a belga törvények vonatkoznak. Kizárólag a westerloi kanton bírósága és a turnhouti bíróságok tekinthetők kompetensnek ezen esetleges vitás esetekben.