• Az alábbiak a weboldalra vonatkoznak. A weboldal használatával elfogadja az alábbi feltételeket.
 • Ez a jogi nyilatkozat az alábbiakban definiált szakkifejezéseket használja:
  • A weboldal: Minden olyan weboldal, melyen a kiadó erre a jogi nyilatkozatra mutató linket helyezett el azzal a szándékkal, hogy ez a nyilatkozat legyen érvényes rá;
  • A kiadó: A weboldal felhatalmazott kiadója;
  • Használ (használat): Beleértve, de nem kizárólag tartalmazza a letöltés, bejelentkezés, információkérés, olvasás, megtekintés, hallgatás, feldolgozás, kitöltés (elektronikus nyomtatványok esetében), küldés, (ideiglenes) másolás, mentés, továbbítás, terjesztés, szolgáltatások használata, jogi tranzakciók végzése (pl. vásárlás, kölcsönzés, stb.) és hasonló aktivitásokat;
  • Ön: A felhasználó / jogi személy, vagy a felhasználó / jogi személy azon képviselője, aki használja a weboldalt;
  • A tartalom: Beleértve, de nem kizárólag jelenti a szöveget, illusztrációkat, linkeket, hang- és/vagy videó-anyagokat és/vagy egyéb objektumokat;
  • Kár: Közvetlen vagy közvetett károkozás eredménye, beleértve de nem kizárólag tartalmazza az adatvesztést, az üzleti pozíció, forgalom és profit rontását, vagy egyéb, üzleti jellegű károkozást.
 • A kiadó legjobb tudása szerint végzi a weboldal rendszeres frissítésével és/vagy kiegészítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. Minden figyelem ellenére előfordulhat, hogy az oldalon bizonyos tartalom hiányos és/vagy helytelen
 • A kiadó abban az államban biztosítja a tartalmat, amelyik székhelyéül szolgál, és ez a tartalomszolgáltatás mindennemű garancia vagy jótállás nélküli a felhasználásra való megfelelőség vagy egyéb aspektusok tekintetében.
 • A kiadó nem felelős azokért a károkért, melyek a weboldal használatából vagy éppen a weboldal elérhetetlenségéből fakadnak, vagy fakadhatnak.
 • A kiadó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, saját belátása alapján, előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa, vagy leállítsa a weboldalt, vagy hagyja azt módosítani vagy leállítani. A kiadót nem terheli felelősség a weboldal módosításából vagy leállításából fakadó következményekért.
 • Ezen jogi nyilatkozat kivételével a kiadó nem visel felelősséget semmilyen, harmadik fél által a weboldalon linkelt fájllal kapcsolatban. Ilyen fájlokra mutató link nem jelenti a linkelt fájlok relevanciájának visszaigazolását, ellenőrzését.
 • A weboldal vagy tartalmának nem engedélyezett vagy helytelen használata a szellemi tulajdonjogok, valamint a privátszféra, a publikáció és/vagy a kommunikáció legszélesebb értelemben vett szabályainak megsértéséhez vezethet. Kizárólag Ön a felelős a weboldalon keresztül Ön által indított bárminemű kommunikációért.
 • A kiadó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megtagadja Öntől a weboldalra és/vagy a weboldal bizonyos szolgáltatásaira vonatkozó hozzáférést. Ebben a tekintetben a kiadó monitorozhatja a weboldal elérését.
 • Ön megvédi, segíti (ideértve a bizonyítási procedúrában való segítségnyújtást) és kártalanítja (ideértve a jogi képviselet költségtérítését) a kiadót, a kiadó alkalmazottait, képviselőit, licenc partnereit, üzletfeleit és ezen jogi nyilatkozat szerzőjét minden olyan jogi és nem jogi következmény vonatkozásában, melyet harmadik fél okoz a weboldal Ön általi használatának következményeként vagy azzal kapcsolatban, az Ön esetleges szabálysértő vagy jogsértő magatartásához, esetleg harmadik fél jogainak sértéséhez kötődően.

© Minden jog fenntartva.